Frequently Asked Questions (FAQ)

Staat uw vraag er niet bij of biedt het antwoord geen oplossing. Neem dan contact op met de helpdesk middels helpdesk@GGZkwaliteitsstatuut.nl of 088-1263915. De helpdesk is op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00 uur telefonisch bereikbaar.

Indeling FAQ:

Verplichting

 • Wanneer moet ik een kwaliteitsstatuut openbaar maken? Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Als u geen verzekerde zorg levert, hoeft u geen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
 • Bent u vrijgevestigde orthopedagoog of verpleegkundige specialist GGZ en wilt u beschikken over een kwaliteitsstatuut? Helaas is het op dit moment niet mogelijk om u als regiebehandelaar binnen sectie II uit te geven. Daarvoor worden wel naar mogelijkheden gezocht middels de experimenteerruimte. Neemt u voor meer informatie contact op met uw branche- of beroepsorganisatie.
 • Ik heb mijn statuut niet op tijd aangeleverd, wat nu? Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u een nieuwe praktijk of instelling start, dient u te zorgen dat u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zodra u start met het leveren van verzekerde zorg. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat uw behandelingen die gestart zijn voor de goedkeuring van uw kwaliteitsstatuut niet worden uitbetaald door de zorgverzekeraar.
 • Zijn er kosten verbonden aan het registreren en aanbieden van mijn kwaliteitsstatuut? Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het aanbieden van uw kwaliteitsstatuut.

Aanmelden

 • Ik heb mijn e-mail ter bevestiging van mijn registratie op GGZKwaliteitsstatuut.nl niet ontvangen, wat nu? Bij het ontvangen van e-mail treedt soms enige vertraging op. Het is dan ook het beste minstens een uur te wachten. Een andere mogelijkheid is dat uw e-mail in de spamfolder of de map ongewenste email terecht is gekomen.
 • De activeringslink in mijn e-mail werkt niet. Wat moet ik nu doen? In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk. Wilt u zo vriendelijk zijn de foutmelding bij de hand te houden? Dit vereenvoudigt het werk op de helpdesk.
 • Ik heb me wel geregistreerd op de website GGZKwaliteitsstatuut.nl, maar mijn account nooit geactiveerd. Kan ik nu alsnog mijn account activeren? Nee, helaas is dat niet mogelijk. Uw activatielink is slechts 24 uur geldig. Neem in dit geval contact op met de helpdesk.
 • Ik krijg een foutmelding als ik op mijn activatielink klik. Dan is uw activatielink helaas verlopen (deze is 24 uur geldig). Neemt u in dit geval contact op met de helpdesk. Zij helpen u verder.

AGB-code

 • Uit mijn registratie blijkt dat ik als instelling mijn kwaliteitsstatuut moet aanbieden, terwijl dit vrijgevestigde zou moeten zijn of andersom. Hoe kan ik dit wijzigen? Helaas kunt u deze criteria niet zelf wijzigen en zult u in dit geval contact op moeten nemen met de helpdesk om te controleren in welke sectie (vrijgevestigde of instelling) uw praktijk valt.
 • Welke AGB-code vul ik in bij registratie, mijn persoonlijke of de AGB-code van de praktijk. Ik declareer met beide AGB-codes. In dit geval vult u uw persoonlijke AGB-code in, aangezien u het kwaliteitsstatuut op persoonlijke titel aanbiedt en uw persoonlijke AGB-code uniek voor u is.
 •  Ik heb twee persoonlijke AGB-codes wat moet ik doen? Als beide AGB-codes in het dezelfde sectie deel vallen (vrijgevestigde of instelling), dan kunt u gebruik maken van één van de twee codes.

Inloggen

 •  Ik ben mijn inloggegevens kwijt of de gebruikte inloggegevens werken niet, wat doe ik nu? Als u nog wel de beschikking heeft over uw gebruikersnaam dan kunt u gebruik maken van de functionaliteit 'wachtwoord vergeten'. De gebruikersnaam is een e-mailadres dat u eerder heeft opgegeven.
 •  Ik heb geen email ontvangen nadat ik gebruik heb gemaakt van de wachtwoord-vergeten functie. Het is mogelijk dat deze e-mail terecht is gekomen in de spamfolder. Controleer eerst deze folder of probeer het opnieuw voordat u contact opneemt met de helpdesk.
 • Ik wil mijn gebruikersnaam (email adres) wijzigen. Hoe kan ik dat doen? Het is mogelijk om hiertoe een verzoek in te dienen bij de helpdesk. Neem daarover contact op met de helpdesk en zij helpen u verder.
 

Inhoud kwaliteitsstatuut

 • Ik heb een inhoudelijke vraag of opmerking over de wijze waarop ik mijn statuut moet invullen of over een vraag die opgenomen is in het format kwaliteitsstatuut. U kunt uw vraag richten aan uw beroeps- of branchevereniging. U kunt de websites van de betrokken beroepsverenigingen bereiken door op de logo’s te klikken.

Aanbieden kwaliteitsstatuut

 • Ik wil mijn kwaliteitsstatuut opnieuw aanbieden. Kan dat? Geheel opnieuw aanbieden is niet meer nodig. Sinds 31 januari 2019 kunt u in uw eigen account alle gegevens van uw kwaliteitsstatuut aanpassen. Als u uw kwaliteitsstatuut aanpast, is het van belang dat u zelf de oorspronkelijk en gewijzigde versie(s) van uw statuut inclusief mutatiedatum archiveert. Mediquest bewaart kwaliteitsstatuten, die vanaf 18 september 2019 zijn goedgekeurd, in de historie op de website. U kunt deze dan altijd raadplegen en downloaden. Als u met uw account inlogt op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl dan kunt u uw algemene gegevens wijzigen en/of uw kwaliteitsstatuut opnieuw aanbieden. Nadat u uw kwaliteitsstatuut heeft aangepast en ingediend volgt toetsing conform de afgesproken werkwijze.
 • Ik ben een beginnende zorginstelling en beschik nog niet over een geldig kwaliteitscertificaat. Hoe kan ik dan toch mijn kwaliteitsstatuut indienen? U kunt in dit geval een document uploaden met daarin bewijsvoering dat u met een kwaliteitstraject bezig bent. Hierin neemt u onder andere een beschrijving op welk kwaliteitscertificaat/keurmerk u aan het behalen bent, op welke termijn u hierover dient te beschikken en overige bijzonderheden die relevant zijn in dit traject. Zodra u het kwaliteitscertificaat heeft behaald en ontvangen, vervangt u het eerdere document met een afschrift/kopie van het geldige kwaliteitscertificaat. De verplichting voor een kwaliteitscertificaat geldt overigens uitsluitend voor instellingen uit sectie 3 van het kwaliteitsstatuut. Vrijgevestigden uit sectie 2 zijn niet verplicht een kwaliteitscertificaat te uploaden als basisvoorwaarde voor goedkeuring van het kwaliteitsstatuut.
 • Ik heb geen bevestiging ontvangen dat mijn kwaliteitsstatuut is aangeboden. Op welke wijze kan ik alsnog over deze bevestiging beschikken? Allereerst is het van belang dat u uw spamfolder controleert of de e-mail daar terecht is gekomen. Mocht de e-mail zich hier niet bevinden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Als het aangepaste kwaliteitsstatuut is goedgekeurd kunt u het op de website inzien en openbaar maken. De actuele status van uw kwaliteitsstatuut wordt vermeld rechtsboven in het scherm, nadat u bent ingelogd.

Toetsen kwaliteitsstatuut

 • Wanneer wordt mijn kwaliteitsstatuut getoetst? Toetsing van uw kwaliteitsstatuut vindt binnen 24 uur na aanbieden van uw kwaliteitsstatuut plaats.
 • Wanneer ontvang ik de resultaten van de uitgevoerde toets? Het resultaat van de uitgevoerde toets staat na 24 uur voor u klaar op deze website. U dient hiervoor wel eerst in te loggen. Daarnaast ontvangt u na 24 uur een email met de resultaten van de toetsing.
 • Wie voert de toets uit? Het kwaliteitsstatuut wordt getoetst door Mediquest als onafhankelijk onderzoeksbureau op basis van de in het format opgenomen criteria.
 • Hoe weet ik of mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd? Het resultaat van de toets wordt na 24 uur gepubliceerd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. De actuele status van uw kwaliteitsstatuut wordt vermeld rechtsboven aan het scherm. Daarnaast ontvangt u na 24 uur een email met de resultaten van de toetsing.
 • Wat moet ik doen met de resultaten van de toets? Als uw statuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken door deze op uw website te publiceren of beschikbaar te stellen in uw praktijk. Na goedkeuring kunt u een 'alleen lezen' versie vinden onder 'Statuut inzien', een keuze die zichtbaar is in het submenu als u bent ingelogd. Goedgekeurde versies worden vanaf 18 september 2019 ook in de historie bewaard en kunt u downloaden. Als uw statuut niet is goedgekeurd, dan kunt u de benodigde aanpassingen doorvoeren en het opnieuw aanbieden. Uw statuut wordt nogmaals getoetst. U gaat daarvoor naar het submenu keuze statuut invullen/wijzigen.
 • Wat als ik mijn 'goedgekeurde statuut' wil wijzigen? Sinds 31 januari 2019 kun u in uw eigen account alle gegevens van uw kwaliteitsstatuut aanpassen. Als u uw kwaliteitsstatuut aanpast zal vanaf 18 september 2019 dit goedgekeurde kwaliteitsstatuut worden bewaard in de historie als alleen lezen formaat. U kunt het uit de historie tabel downloaden. Het downloaden van kwaliteitsstatuten is dus alleen mogelijk voor kwaliteitsstatuten die zijn goedgekeurd vanaf 18 september 2019. Download daarom uw huidige goedgekeurde kwaliteitsstatuut voordat u het gaat bewerken. Nadat u uw kwaliteitsstatuut heeft aangepast en ingediend volgt toetsing conform de afgesproken werkwijze.

Openbaar maken kwaliteitsstatuut

 • Hoe komt mijn kwaliteitsstatuut bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL)? Indien uw kwaliteitsstatuut is gekeurd, zal mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, aan ZiNL worden doorgegeven dat u een gekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is. Deze aanlevering aan het ZiNL gebeurt maandelijks, elke maand wordt omstreeks het midden van de maand een update gestuurd met de vernieuwde data.
 • Wat doet ZiNL vervolgens met mijn kwaliteitsstatuut? ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een gekeurd statuut. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut
 • Indien ik geen toestemming geef voor aanleveren aan ZiNL, wat zijn dan de gevolgen? Vektis maakt gebruik van de openbare gegevens van ZiNL om de rechtmatigheid van declaraties te toetsen. Een mogelijk gevolg is dus dat uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor Vektis en dat kan gevolgen hebben voor uw declaraties. 
 • Op welke wijze krijg ik daar informatie over? U ontvangt geen afzonderlijk bericht dat uw gegevens zijn doorgegeven.
 • Wanneer moet ik mijn kwaliteitsstatuut bijwerken? Zodra uw kwaliteitsstatuut niet meer klopt, moet u uw kwaliteitsstatuut bijwerken.
 • Waar komen de gegevens uit mijn kwaliteitsstatuut nog meer terecht? Als u toestemming geeft stelt Mediquest enkele gegevens uit uw kwaliteitsstatuut beschikbaar voor Kiezen in de ggz. Dit is een keuzewebsite van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Doel van de keuzewebsite is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Indien u geen toestemming geeft worden uw gegevens uit uw kwaliteitsstatuut niet zichtbaar op de website kiezen in de ggz
 • Als ik geen toestemming geef voor aanlevering aan MIND verdwijnt mijn praktijk dan van de website "Kiezen in de ggz"? Nee dat is geen direct gevolg. Indien u geen toestemming geeft voor aanlevering aan MIND, dan worden de gegevens uit het kwaliteitsstatuut van uw organisatie of praktijk niet zichtbaar op de website ”Kiezen in de GGZ”. MIND gebruikt ook Vektis als bron voor vermelding van uw organisatie of praktijk.

Geldigheidsduur kwaliteitsstatuut

Tot wanneer is mijn kwaliteitsstatuut geldig?

Op dit moment is het nieuwe Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS GGZ), versie 3.0 van toepassing en is het vooralsnog verplicht om voor 1 januari 2022 het eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar het LKS GGZ. In het voorjaar 2021 is bij Zorginstituut Nederland (ZIN) een tripartiete verzoek (zijnde een verzoek van zowel de verenigingen van aanbieders, verzekeraars als ook van patiënten) ingediend om deze ingangsdatum te verschuiven naar 1 juli 2022. Dit verzoek is nog in behandeling bij het Zorginstituut. Het is dus niet zeker of de implementatiedatum van 1 januari 2022 blijft gelden, of dat uitstel wordt verleend.  


Het format versie 3.0 is nog niet geïmplementeerd op deze website. Als u op dit moment een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft, heeft u daarmee een geldig kwaliteitsstatuut voor zorginkoop 2022. Als u nu uw kwaliteitsstatuut wijzigt of een nieuw kwaliteitsstatuut maakt, maakt u dit op basis van het format versie 2.0. Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van dit format is geldig voor de zorginkoop 2022. In het gezamenlijke verzoek tot uitstel is een tijdspad voor de geldigheidsduur van het huidige goedgekeurde kwaliteitsstatuut opgenomen. Zie hieronder deze tijdslijn. Let op, uitgegaan wordt van de situatie dat de verplichting te voldoen aan het LKS versie 3.0 wordt uitgesteld naar 1 juli 2022. 


De tijdslijn uitgaande van goedkeuring van het tripartiete verzoek is als volgt:

 • de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl wordt aangepast om deze voor te bereiden op de verwerking van LKS versie 3.0
 • tot 1 juli 2022 kunnen zorgaanbieders hun eigen kwaliteitsstatuut versie 3.0 invullen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 • tot 1 september 2022 vindt controle, eventueel correctie en goedkeuring van de geupdate kwaliteitsstatuten door mediquest plaats
 • vanaf 1 september 2022 beschikt iedere zorgaanbieder over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0 ten behoeve van zorginkoop 2023
 • declaratie van zorg is mogelijk met een geldig kwaliteitsstatuut versie 2.0 dan wel versie 1.0 tot en met uiterlijk 31 december 2022
 • vanaf 1 januari 2023 vervalt de geldigheid van het kwaliteitsstatuut versie 2.0 dan wel kwaliteitsstatuut versie 1.0
 • nieuwe zorgaanbieders vullen direct het kwaliteitsstatuut versie 2.0 in. Zodra kwaliteitsstatuut versie 3.0 in het portaal beschikbaar is, wordt door nieuwe aanbieders dit format ingevuld. Vergelijkbaar geldt dit voor zorgaanbieders die beschikken over een kwaliteitsstatuut versie 1.0 en deze willen aanpassen. Als zij dit doen voor het moment dat het format 3.0 gereed is, krijgen ze via ggzkwaliteitsstatuut.nl automatisch versie 2.0 aangeboden. Bij het vernieuwen van een kwaliteitsstatuut op de website wordt reeds bekende informatie uit voorgaande ingevulde formats zo veel mogelijk overgenomen. 

Update 21 september 2021

Recent is gebleken dat partijen nog in gesprek zijn over een aanpassing op de formats van het LKS 3.0. Afhankelijk van die uitkomsten zal een aangepaste versie worden geïmplementeerdDat vraagt even tijd. U kunt tot nader orde werken met het format zoals dat nu op deze site beschikbaar is. Voor de zorginkoop van 2022 heeft u dan een geldig kwaliteitsstatuut dat u bij inkoop afspraken kunt overleggen.