Welkom

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien.

Belangrijke informatie

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. In de kwaliteitsstatuten van zorgaanbieders staan vaak ook persoonsgegevens, zoals de namen van u en uw medewerkers. Mediquest is als verwerker verantwoordelijk voor het beheren en doorleveren van deze gegevens van de kwaliteitsstatuten aan derden. Mediquest doet dit in opdracht van de beroeps-en brancheverenigingen. Volgens de AVG  moet de verwerker expliciet en aantoonbaar uw toestemming hebben voor het door leveren van persoonsgegevens aan derden.

In dat kader is begin 2019 de uitvraag voor expliciete toestemming gestart en toegelicht in een nieuwsbrief. De reacties daarop zijn verwerkt en we kunnen u daarvan nu een status melden. Er zijn 6301 geregistreerde accounts. Daarvan heeft 74% actief de vragen rond AVG ingevuld. Daarvan geeft 99% aan dat door leveren aan ZINL akkoord is. 90% is akkoord met aanleveren van de gegevens aan MIND. 

 • Communicatiebericht privacywetgeving en functionele aanpassingen                                                                            Binnen de nieuwe wetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. Dit kunt u doen vanaf 31 januari 2019 tot en met 15 maart 2019. Vanaf dezelfde datum kunt u uw kwaliteitsstatuut en de persoonsgegevens daarin actualiseren. Meer informatie hierover en over enkele andere ontwikkelingen staat in het communicatiebericht. Deze kunt u hier vinden.
 • Geldigheid kwaliteitsstatuut
  Beschikt u reeds over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan hoeft u tot 31 december 2019 uw statuut niet opnieuw aan te bieden ter toetsing op deze website. Het is wel belangrijk dat u uw statuut op uw website (of eventueel in uw praktijk) actueel houdt.
 • Nieuwe aanbieders
  Bent u een nieuwe aanbieder van generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het model kwaliteitsstatuut. Heeft u daarna nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
 • Hulp nodig?
  Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
 • Heeft u een vraag?
  Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsverening.