Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien. Ook ontvangt u een mail met het resultaat van de toetsing.

Belangrijke informatie

  • Het Zorginstituut heeft op 23 mei 2024 de structurele overgangsprocedure bij Bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut toegevoegd 

    In de bijlage C staat beschreven wanneer een zorgaanbieder binnen de GGZ wordt gezien als een instelling (sectie III). Andere zorgaanbieders worden gelijkgesteld met een vrijgevestigde praktijk (sectie II). Aanleiding voor de wijziging is de vervanging van de Wtzi door de Wtza per 1 januari 2022. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut sloot hiermee aan bij de nieuwe wetgeving. In 2024 was sprake van een tijdelijke overgangsregeling. Het Zorginstituut heeft nu op verzoek van het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut (deNLggz, LVVP, MIND, NAPA, NIP, NVKG, NVP, NVO, NVvP, Platform MeerGGZ, VVGN, V&VN, NHG en ZN) de structurele overgangsprocedure toegevoegd aan Bijlage C in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. De structurele overgangsprocedure heeft gevolgen voor zorgaanbieders die mogelijk wisselen van sectie II (vrijgevestigde praktijk) naar sectie III (instelling) en vice versa. Dit is afhankelijk van de AGB classificatiecode van de zorgaanbieder, of de zorgaanbieder al dan niet beschikt over een Wtza-vergunning én van het aantal zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn. U kunt de structurele overgangsprocedure inzien en downloaden via de volgende link GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut | Zorginzicht. Als zorgaanbieder moet u toetsen of u nog steeds aan de voorwaarden van de betreffende sectie voldoet op peildatum 1 juli voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.   

  • Geldigheid kwaliteitsstatuut Door de komst van het nieuwe format landelijk kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) vervalt de geldigheid van alle statuten die zijn gemaakt en goedgekeurd volgens een ouder model. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig.

  • Privacywetgeving en expliciete toestemming Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen in uw account.
  • Nieuwe aanbieders Bent u een nieuwe aanbieder van ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz. Heeft u nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
  • Hulp nodig? Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
  • Hebt u een vraag? Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsvereniging.