Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien.

Belangrijke informatie

 • Privacywetgeving en expliciete toestemming
  Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen op deze website. Meer informatie over de privacy en over enkele andere ontwikkelingen staat in het communicatiebericht. Deze kunt u hier vinden. 
 • Geldigheid kwaliteitsstatuut
  Beschikt u reeds over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan hoeft u in 2020 vooralsnog uw statuut niet opnieuw aan te bieden ter toetsing op deze website. Het is wel belangrijk dat u uw statuut op uw website (of eventueel in uw praktijk) actueel houdt.
 • Nieuwe formats 2020
  Zorginstituut Nederland zal op verzoek van partijen per 1 januari 2020 een update van het model kwaliteitsstatuut opnemen in het register. Partijen hebben afgesproken dat zorgaanbieders die nu beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vooralsnog niet te verplichten deze aan te passen op het herziene model kwaliteitsstatuut en aangepaste formats. Dit ter voorkoming van extra administratieve belasting vanwege verwachte ontwikkelingen in 2020. Naar verwachting komen in de de loop van 2020 de nieuwe formats beschikbaar in uw online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Wel is het altijd belangrijk om te controleren of uw kwaliteitsstatuut nog steeds up to date is en het zo nodig zelf aan te passen. Zorg ook dat een actueel kwaliteitsstatuut openbaar beschikbaar is, bijvoorbeeld door deze op uw website te zetten, of op verzoek mee te geven aan cliënten.
 • Nieuwe aanbieders
  Bent u een nieuwe aanbieder van generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het model kwaliteitsstatuut. Heeft u daarna nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
 • Hulp nodig?
  Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
 • Heeft u een vraag?
  Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsverening.