Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien.

Belangrijke informatie

 • Privacywetgeving en expliciete toestemming
  Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen op deze website.
 • Geldigheid kwaliteitsstatuut 
  Beschikt u reeds over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan hoeft u vooralsnog uw statuut niet opnieuw aan te bieden ter toetsing op deze website, behalve als er zich wijzigingen in uw praktijk/instelling voordoen. Het is wel belangrijk dat u uw statuut op uw website (of eventueel in uw praktijk) actueel houdt. Zie voor tijdslijn en details FAQ-Geldigheidsduur Kwaliteitsstatuut
 • Nieuwe formats 2021
  Zorginstituut Nederland heeft vanuit haar doorzettingsmacht eind 2020 het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz inclusief aangepaste formats opgenomen in het Kwaliteitsregister. Recent is gebleken dat partijen nog in gesprek zijn over een aanpassing op de formats van het LKS 3.0. Afhankelijk van die uitkomsten zal een aangepaste versie worden geimplementeerd. Dat vraagt even tijd. U kunt tot nader orde werken met het format zoals dit nu op deze site beschikbaar is. Voor de zorginkoop van 2022 heeft u dan een geldig kwaliteitsstatuut dat u bij inkoop afspraken kunt overleggen.  
 • Nieuwe aanbieders
  Bent u een nieuwe aanbieder van generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het model kwaliteitsstatuut. Heeft u daarna nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
 • Hulp nodig?
  Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
 • Hebt u een vraag?
  Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsverening.